Leerkracht

Leerkracht

 • WebQuest titel: Duurzaamheid

 • Onderwerp: Energie

 • Beschrijving: Deze webkwestie over duurzaamheid en energie is voor groep 5-6-7-8 een uitdaging!

 • Schooltype: basisonderwijs

 • Bestemd voor: groep 5-6-7-8

 • Vakgebied(en): natuuronderwijs, techniek, rekenen, taal, maatschappijleer, muziek, drama, tekenen, handvaardigheid en ICT/ media-educatie

 • Uitvoering door: groepjes van 3 à 4 leerlingen

 • Tijdinvestering voor leerling(en): 6 uur

 • Opbrengst van de WebQuest: drietal werkbladen en een presentatie

 • Extra materialen die nodig zijn: Werkbladen (downloaden bij "Werkwijze")

 • WebQuestmaker(s): Anouk, Nikita, Ayesha, Maijke en Christien.

Als u opmerkingen heeft ter verbetering van onze webkwestie, dan kunt u deze sturen naar Anouk of Maijke door hierboven op haar naam te klikken.

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatete webkwesties / webquests of mysteryquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest.(klik hier)

Samenvatting:

Deze webkwestie gaat over duurzaamheid en bestaat uit vier delen. In het eerste deel gaan de kinderen een werkblad maken over hun eigen energieverbruik. In het tweede deel gaan de kinderen onderzoek doen naar verschillende energiebronnen en energieverbruik van de gemiddelde wereldburger. In het derde deel gaan de kinderen andere mensen activeren tot bewust omgaan met energie. Tot slot vullen de kinderen nog eens hetzelfde werkblad in over hun eigen energieverbruik. Is dit veranderd na deze webkwestie?


Doelen

Deze doelen zijn gehaald van http://tule.slo.nl

Kerndoelen ‘taal’

Kerndoel 2:

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.


Kerndoel 4:

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.

Kerndoelen ‘taal’

Kerndoel 2:

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 4:

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.


Kerndoelen ‘oriëntatie op mens en wereld’ natuur:

Kerndoel 42:

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 45:

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.


Kerndoelen ‘oriëntatie op mens en wereld’ ruimte:

Kerndoel 47:

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.


Kerndoel 49:

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.


Anders denkenden:

Voor kinderen die anders denken over energie besparen: je hoeft niet per se minder energie te gaan gebruiken, maar je kan ook andere maatregelen nemen, neem bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen of elektrische auto’s. Deze kinderen mogen bij de verwerking van de opdrachten daar dan een eigen invulling aan geven. Hoe kan je dan beter omgaan met energie? Wat is jou mening hierover? Hoe kan je die duidelijk maken aan andere mensen?


Aandachtspunten beoordeling webkwestie

De webkwestie bevat een nakijktabel. Hiermee kunnen de leerlingen hun gemaakte werk beoordelen. Tijdens het maken van het werk en de presentaties kunnen de punten worden toegekend aan de verschillende groepjes.


De nakijktabel besteedt aandacht aan goede antwoorden op het werkblad en de aan de goede antwoorden op de verwerkingsopdracht. Verder besteedt deze tabel aandacht aan taakverdeling, samenwerking, informatie verwerken en presenteren. En verantwoordelijkheid voor het nakijken van hun eigen werk.


Benodigde materialen

Het is makkelijk om de werkbladen die de kinderen moeten maken bij opdracht 1 en 4 alvast te kopiëren voor alle leerlingen.


Bij de verwerking van opdracht 3 zijn verschillende materialen nodig. Je moet hier van tevoren naar kijken en deze klaarleggen.


Toelichting webkwestie onderdelen

Inleiding:

De webkwestie wordt ingeleid door een filmpje over energie verspillen. De kinderen kunnen hiernaar kijken en dan door naar de volgende pagina.


Opdracht:

De opdracht voor de leerlingen bestaat uit verschillende onderdelen. Ze maken werkbladen, onderzoeken energie over de wereld en maken anderen bewust van energiebesparing.


Verwerking:

Voor opdracht 1 en 4 geldt: print van tevoren de werkbladen uit, zodat de leerlingen daarop kunnen werken. Verder staat hier stap voor stap beschreven wat de leerlingen moeten doen. Zijn er te weinig computers, laat de kinderen dan bij opdracht 2 de antwoorden invullen op gelinieerd papier. Voor opdracht 3 zijn er verschillende materialen nodig. De kinderen mogen zelf een verwerkingsvorm kiezen die het beste bij hen past.


Info-bronnen:

Voor werkblad 1 en 4 kun je deze site ook nog gebruiken bij het nakijken samen met de kinderen:

http://www.natuurlijkenergie.nl/meterkast/index.html

Soms worden bronnen van het internet verwijderd. Check daarom even of ze nog wel werken en zoek eventueel andere bronnen.


Beoordeling:

Tijdens het maken van het werk en de presentaties kunnen de punten worden toegekend aan de verschillende groepjes. Dit kunt u zelf bepalen of samen met de andere leerlingen.


De nakijktabel besteedt aandacht aan goede antwoorden op het werkblad en de verwerkingsopdracht verder besteedt het aandacht aan taakverdeling, samenwerking, informatie verwerken en presenteren. En verantwoordelijkheid voor het nakijken van hun eigen werk.


Afsluiting:

Als afsluiting van deze webkwestie is er een korte samenvatting van het geleerde werk en een afsluitende gastspreker. Hierbij kunnen eventueel de presentaties van de kinderen herhaald worden.


Extra opdrachten

Creatieve opdrachten:

Spandoek maken;

Filmpje maken over energiebesparing; tips!

Knutselen met kosteloos materiaal.


Proefjes:

Je haar wassen met 10 liter water. Lukt dat?

http://proefjes.nl/proefjes.php


Taalopdrachten:

Een gedicht maken over energie en energie besparen

Een krantenartikel schrijven over energieverbruik in Nederland

http://www.onderstroom.be/quiz/quiz.htm


Locaties voor uitstapjes en schoolreisjes:

Op bezoek bij een waterschap.

Op bezoek bij de vuilnisstort.