DUURZAAMHEID
en
ENERGIELees je deze webkwestie voor de eerste keer, werk de aanwijzingen dan in volgorde af.

Als je met je muis over een woord gaat, verandert de cursor in een handje.

Als je dan daarop klikt, dan ga je meteen naar dat hoofdstuk.